Category Archives: TEKNIK PELABURAN EMAS

PANDUAN DAN TIPS PAJAK EMAS DI ARRAHNU

Panduan pajak emasPANDUAN DAN TIPS PAJAK EMAS DI ARRAHNU

Panduan pajak emas

Panduan pajak emas di Arrahnu memberi info dan tips sebelum mengadai emas di Ar-Rahnu serta belajar teknik memajak emas mengikut hukum syariah islam.

Emas adalah satu-satunya barangan logam yang diterima oleh syarikat pajak gadai islam Ar-Rahnu. Salah satu keuntungan menyimpan emas iaitu mudah dan cepat mendapat wang pinjaman dengan memajak emas di Ar-Rahnu. Pajak gadai emas di Arrahnu  memberikan kemudahan pinjaman mengikut kehendak dan hukum Syariah islam.

Skim pajak gadai emas ini beroperasi dengan memberi pinjaman ihsan sementara kepada yang memerlukan, dengan cagaran atau barang sandaran berharga iaitu emas yang di namakan marhun. Konsep pajak gadai islam ini menjadikan emas sebagai cagaran dengan memberikan pinjaman atau hutang dan sekiranya hutang tersebut tidak dijelaskan, maka emas atau marhun itu tadi boleh digunakan untuk menjelaskan baki hutang tersebut.

Di Malaysia, perkhidmatan Ar-Rahnu biasanya disediakan oleh bank-bank tertentu seperti Agrobank, Bank Rakyat dan Bank Islam serta  institusi lain seperti YAPEIM, Permodalan Kelantan Berhad, Koperasi Tentera dan sebagainya.

Sebelum memajak emas di Arrahnu, panduan serta tips penting mengenai pajak emas di Ar-Rahnu sebagai pedoman dan belajar mengadai emas di Arrahnu.

PANDUAN PAJAK EMAS DI ARRAHNU :

TERMA DAN SYARAT PAJAK EMAS

Cagaran mestilah emas tulen sama ada jongkong emas atau barangan kemas : Contohnya emas public gold boleh di gadai di mana-mana Arrahnu atau kedai pajak emas kerana telah di jamin dan di akui ketulenannya.

Margin pinjaman memajak emas : Emas fizikal yang digadai membolehkan penggadai mendapat wang pinjaman diantara 65% hingga 70% daripada nilai emas semasa (nilai marhum) bergantung kepada institusi gadaian. Contohnya Ar-rahnu bank Islam memberikan margin pinjaman sebanyak 70%, margin pinjaman Arrahnu bank rakyat adalah 65% dan sebagainya.

Upah simpan mengadai emas : Sistem pajak gadai Islam tidak mengenakan faedah ke atas pinjaman yang diberikan seperti mana kedai pajak gadai atau bank konvensional tetapi mengenakan upah simpan mengikut margin pinjaman. Contohnya margin pinjaman diberikan adalah 70%, maka kadar upah simpan adalah RM0.70 sebulan setiap RM100 nilai marhum.

Tempoh pinjaman gadai emas : Tempoh bayar balik pinjaman pajak emas adalah 6 bulan dan boleh disambung setelah membayar upah simpan hingga 10 bulan hingga bertahun-tahun bergantung kepada institusi pajak gadai. Contohnya Arrahnu Bank Islam, membenarkan tempoh pinjaman 6 bulan,boleh disambung 6 bulan dan seterusnya setiap 6 bulan setelah pengadai menjelaskan upah simpan gadaian emas sebelumnya. Rujuk surat pajak emas saya di atas dimana saya memajak jongkong emas public gold pada 9/06/2012 dan tarikh matang adalah pada 9/12/2012. Arrahnu bank islam akan menyambung secara otomatik dalam tempoh 6 bulan, jadi pada 9/6/13 saya telah membayar upah simpan gadai. Rujuk resit sambungan gadaian gold bar 50 gram public gold saya di bawah.

resit sambung gadai emasPANDUAN DAN TIPS PAJAK EMAS DI ARRAHNU

resit sambung gadai emas

Cara mengadai emas di Arrahnu, Klik CARA GADAI EMAS DI ARRAHNU

Penebusan emas yang di gadai : Memajak emas di Arrahnu adalah selamat. Pengadai emas dapat mengambil emas kembali setelah menjelaskan bayaran pinjaman dan upah simpan pajak emas pada bila-bila masa. Jika emas tidak dapat di tebus, emas akan di lelong oleh Arrahnu dan baki hasil lelongan akan diberikan kepada penggadai setelah ditolak pinjaman yang tidak berbayar, upah simpan dan kos-kos lain yang terbabit.

TUJUAN MEMAJAK EMAS

Memajak emas di Ar-rahnu adalah untuk mendapatkan pinjaman yang paling mudah, banyak dan cepat. Contohnya, pinjaman peribadi mengambil masa beberapa hari dan syarat yang ketat dan terhad, namun dengan emas fizikal, pengadai emas hanya perlu membawa emas ke Arrahnu pajak gadai dan terus dapat wang pinjaman pajakkan. Namun begitu anda di nasihatkan tidak mengadai emas sewenang-wenangnya seperti menggunakan pinjaman wang gadaian untuk perbelanjaan hangus atau membeli barang yang susut nilainya seperti membeli perabut baru, telefon mudah alih dan sebagainya. Pinjaman wang dari pajakkan emas di Ar-rahnu sepatutnya di gunakan untuk tujuan yang baik seperti kecemasan kesempitan wang, membeli emas murah, membeli tanah, pusing modal perniagaan, membuka perniagaan baru atau teknik memanipulasi emas. Klik TEKNIK GADAI EMAS DI ARRAHNU untuk belajar teknik memanipulasikan emas melalui Arrahnu.

SELIDIKI UNTUK PILIH ARRAHNU TERBAIK

Setiap Arrahnu mengenakan syarat yang berbeza-beza atau polisi yang berubah-ubah. Jadi sebelum memajak emas di Arrahnu, sila soal selidik untuk memilih Arrahnu terbaik untuk memajak emas. Selidiki Arrahnu seperti terma dan syarat di atas iaitu Soal selidik dan pilih Arrahnu terbaik berdasarkaan margin pinjaman terpanjang, upah simpan termurah, tempoh pinjaman yang paling panjang dan sebagainya. Semua barangan kemas di terima untuk di gadai di Arrahnu tapi sebahagian Arrahnu yang terima jongkong emas, gold bar dan syiling emas dinar untuk di gadai. Klik ARRAHNU TERIMA PAJAK JONGKONG EMAS DINAR

TEBUS EMAS YANG DI GADAI SECEPAT MUNGKIN

Semakin lama emas di pajak di Ar-rahnu, semakin banyak upah simpan yang di kenakan. Jadi kurangkan upah simpan dengan menebus secepat mungkin sama ada untuk di smpan atau untuk di jual. Jika anda menggunakan teknik Arrahnu pajak emas, apabila harga emas naik, terus tebus dan jualkan emas anda dan membeli emas lagi apabila harga emas turun atau rendah.

SIMPAN SURAT PAJAK EMAS DENGAN BAIK

Surat pajak emas atau surat gadai mestilah di simpan dengan baik kerana ianya adalah berharga seperti emas. Kehilangan surat pajak emas hendaklah di maklumkan kepada pihak Arrahnu secepat mungkin kerana ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengambil emas di Arrahnu jika mempunyai surat gadai tersebut.

PENEBUSAN EMAS BERKAITAN SURAT PAJAK EMAS

Selidiki atau tanya polisi Arrahnu tempat pajak sebelum memajak emas sama ada penebusan emas mengikut surat pajak satu persatu atau sebagainya. Contohnya, tempat gadai emas islam Ar-rahnu bank islam hanya mengeluarkan satu surat pajak emas untuk beberapa jenis emas. Namun begitu, pemajak emas dapat menebus emas sedikit atau sebahagian emas dalam satu resit emas tersebut. Polisi Arrahnu agrobank pula ialah menebus emas mengikut surat pajak. Jika penebusan berdasarkan setiap surat pajak, anda di syorkan mengecilkan amaun pinjaman gadaian dalam satu resit supaya mudah menebus emas di kemudian hari.

CATAT TEMPOH AKHIR PAJAKKAN EMAS

Tempoh asas pajak emas di Arrahnu adalah 6 bulan, jadi sila catat dan ingat tarikh akhir pajakkan emas anda untuk mengelak daripada surat peringatan dari Arrahnu atau seterusnya emas anda di lelong. Apabila cukup tempoh 6 bulan tersebut, sila tebus atau bayar upah simpan 6 bulan tersebut untuk menyambung tempoh gadai yang berikutnya.

PERSEDIAAN WANG UPAH SIMPAN GADAI EMAS

Sediakan wang upah simpan sejurus selepas mendapat wang pinjaman pajak emas. Contohya, Anda memajak emas bernilai RM100 dan mendapat pinjaman pajak emas 70% ataupun RM70 dan kos upah simpan adalah RM0.70 X 100 = RM 0.70 sen sebulan atau RM4.20 sen untuk 6 bulan, terus ambil simpan RM4.20 daripada pinjaman pajak emas yang diperolehi sebagai persediaan untuk bayar upah simpan gadai 6 bulan akan datang. Wang pinjaman yang lebih RM70 – RM4.20 =RM65.80 sahaja yang boleh digunakan untuk membeli emas kecemasan wang atau perniagaan.

PASTIKAN EMAS YANG DIGADAI DI TEBUS

Sejak akhir tahun 2010, pinjaman gadai emas di rekodkan dalam CCRIS (Central Credit Reference Information System) Bank Negara Malaysia. Oleh itu mesti elak emas anda daripada di lelong atau tergadai untuk mengelakkan rekod buruk pada Bank Negara Malaysia dan menyebabkan anda susah untuk membuat pinjaman nanti

BERHATI-HATI BELI EMAS CARA GADAI EMAS DI AR-RAHNU

Pajak emas di Ar-rahnu adalah atas nama anda dan risiko atau keuntungan kita sendiri yang menangung atau memperolehinya. Berhati-hati dengan individu tertentu yang mempromosikan emas dengan harga murah, contohnya, emas 100g berharga RM100 di jual dengan harga murah, hanya RM30 dengan syarat kita beri bakinya RM70 setelah emas tersebut di gadaikan. Cara ini mempunyai risiko, kerana kita adalah penama pengadai dan jika harga emas turun, kita akan menghadapi masalah untuk menebus balik emas tersebut. Berbeza dengan teknik memanipulasikan emas fizikal teknik AR-Rahnu dimana emas kita di gadaikan, kita memperolehi wang pinjaman dan kita beli pula emas lain, teknik arrahnu emas sendiri berisiko rendah kerana kita mempunyai emas di tangan sebagai sokongan seperti menjual atau mengadai emas di tangan untuk membayar upah simpan gadai apabila sudah mencukupi tempoh gadaian.

Berhati-hati juga dengan orang yang menjual emas pada harga luar biasa murah atau skim pelaburan emas yang mendapat keuntungan bulanan. Yang jelas jangan tamak untuk mendapat keuntungan, kelak kita kerugian. Yang pasti membeli emas, mesti dapat emas yang tulen dan dapat di gadaikan.

MASA PALING SESUAI MENGADAI EMAS

jangkaan harga emas 2014PANDUAN DAN TIPS PAJAK EMAS DI ARRAHNU

jangkaan harga emas 2014

Masa pajak emas paling sesuai dan selamat ialah pada harga emas murah seperti harga emas sekarang. Pajak emas pada harga emas murah membolehkan pemajak emas menjual emas selepas tempoh penebusan emas apabila harga emas tinggi ataupun dapat wang percuma hasil dari keuntungan ‘overlapped’ mengadai emas. Lihat sejarah harga emas dan analisa harga emas, harga emas kini berada di peringkat harga emas rendah dan dijangkakan harga emas akan mulai naik. Kini adalah masa dan peluang terbaik untuk membeli emas dan memulakan teknik gadai emas di Arrahnu. Klik CARA BELI EMAS untuk mula membeli emas public gold yang djamin ketulenannya dan boleh di gadaikan.

Panduan pajak emas atau tips gadai emas di Arrahnu ini semoga dapat di jadikan panduan sebelum mengadai emas di Arrahnu atau panduan memanipulasikan emas teknik Ar-rahnu islam. Dengan jujur saya menyatakan bahawa saya menggunakan teknik gadai emas public gold di Arrahnu. Saya mendapat keuntungan pada tahun 2010 dan 2011 kerana kenaikkan harga emas. Pada tahun 2012 hingga kini saya masih lagi meneruskan teknik gadai emas  arrahnu dengan menyambung gadaian emas. Saranan saya yang sudah lebih 4 tahun berkecimpung dalam pelaburan emas fizikal, membanding syarikat emas mendapati, emas public gold adalah emas dan syarikat pelaburan emas terbaik untuk melabur emas dan perak fizikal atau membeli emas sebagai simpanan serta pelindung harta kekayaan dan melindungi kebocoran wang. Klik KELEBIHAN EMAS PUBLIC GOLD untuk memahami, membandingkan serta melihat keistimewaan emas public gold dan kenapa memilih emas dan perak Public Gold

BAGAIMANA CARA MENJANA KEUNTUNGAN DENGAN EMAS FIZIKAL

emasBAGAIMANA CARA MENJANA KEUNTUNGAN DENGAN EMAS FIZIKAL

emas

Tips cara bagaimana menjana keuntungan lumayan apabila mula melabur membeli atau menyimpan dan memanipulasi  emas fizikal.

Adakah benar pelaburan emas menguntungkan dan bagaimana cara untuk memaksimakan keuntungan ?. Pada pendapat saya pelaburan emas fizikal lebih menguntungkan berbanding pelaburan lain walaupun harga emas turun naik. Pengalaman saya sebagai pengedar emas public gold hampir 4 tahun mendapati pelaburan emas fizikal lebih menguntungkan walaupun adakalanya seperti sekarang terpaksa menjual emas pada harga rendah kerana indeks harga emas yang jatuh semenjak oktober 2011. Saya juga terpaksa membayar upah simpan emas untuk menyambung gadaian emas di arrahnu kerana tidak dapat menjual emas pada harga emas rendah kini. Namun begitu ianya bukan suatu kerugian kerana saya telah mendapat keuntungan hasil overlapped gadai emas pada harga tinggi dulu dan juga hasil keuntungan jualan emas pada harga tinggi pada bulan September 2011.

Salah satu faktor menjana keuntungan dengan emas fizikal adalah masa memulakan pelaburan. Saya memulakan pelaburan emas fizikal public gold pada Ogos 2010 iaitu masa sesuai kerana harga emas rendah. Saya sempat melalui pengalaman mengembirakan bagi pelabur emas public gold iaitu pada September 2011 apabila harga emas meningkat tinggi dan mendapat keuntungan lumayan hasil daripada jualan emas dan berniaga emas. Mengikut Dato’ Louis Ng, pada masa itu public gold mengeluarkan purata RM2 juta setiap hari untuk membayar buy back atau jualan balik kepada pelabur emas public gold.

Daripada pengalaman saya, rahsia menjana keuntungan dengan emas bergantung kepada ilmu dan teknik mengenai emas. Terdapat 3 peringkat keuntungan dalam pelaburan emas fizikal yang perlu di ketahui :
1. Keuntungan atau kerugian sifar iaitu pelaburan emas fizikal tidak akan rugi atau mendapat keuntungan. Emas yang di simpan tidak akan rugi atau mendapat untung sehinggalah anda menjualnya.
2. Keuntungan biasa iaitu mendapat untung sederhana hasil dari menyimpan emas dan menjualnya apabila harga emas naik. Emas yang di simpan tidak berubah kuantitinya kecuali anda menjualnya. Jika anda menyimpan 100g emas, selepas 5 tahun ia tetap 100g.
3. Keuntungan lumayan melibatkan pelaburan emas berserta ilmu dan teknik memanipulasikan supaya dapat menambah kuantiti emas dan menjana keuntungan.

Tips menjana keuntungan dengan emas fizikal untuk mendapat keuntungan lumayan adalah dengan 8 cara seperti berikut :
1.  Perluaskan pengetahuan mengenai emas.
2. Jenis Emas Terbaik
3. Beli atau Jual Emas Harga dan Masa Sesuai
4. Teknik pemurataan harga
5. Tambah Modal dan Pelbagaikan   Pelaburan
6. Memanipulasikan Emas Fizikal
7. Melabur Sambil Berniaga Emas
8. Kelebihan Public Gold

Cara 1.  Perluaskan pengetahuan mengenai emas.

Emas unsur kimia bersimbol Au (Aurum) merupakan logam lembut, berkilat, berwarna kuning, tumpat, mudah ditempa, mulur, logam peralihan dan stabil, iaitu tidak bertindak balas dengan kebanyakan bahan kimia. Emas juga merupakan logam yang paling boleh tempa dan dimulurkan. Satu gram emas boleh ditempa menjadi satu kerajang bersaiz satu meter panjang dan satu meter lebar atau 1 auns kepada 300 kaki².Ini menyebabkan emas sesuai untuk penyaduran komponen yang kecil seperti mikrocip, alatan computer dan sebagainya.
Emas merupakan pengalir haba dan elektrik yang baik, dan tidak dipengaruhi oleh udara dan kebanyakan reagen. Secara kimianya, logam emas tidak boleh diubah oleh haba, kelembapan dan kebanyakan agen menghakis dan oleh itu ia amat sesuai digunakan sebagai duit syiling,barangan kemas,penyadur komponen ektronik dan sebagainya

Jenis emas bergantung kepada kandungan atom Au (emas) dalam sebatiannya.
Contohnya, Emas 999.9 emas 24K mengandungi 99.9% kandungan atom Au(emas) dalam sebatiannya. Sifatnya lembut dan biasanya dalam bentuk gold bar atau jongkong emas. Emas 950, emas 23 K mengandungi 95.0% kandungan Au (emas) dalam sebatiannya. Mempunyai 5% kandungan lain seperti besi, aluminum dan sebagainya. Emas 916, emas 22 K mengandungi 91.6% kandungan Au (emas) dalam sebatiannya. Sifatnya sederhana keras biasanya dalam bentuk syiling dinar atau barang kemas dan kadang-kadang digunakan untuk diikat dengan permata. Emas 835 iaitu emas 20K mengandungi 83.5% kandungan atom Au (emas) dalam sebatiannya. Sifatnya keras, digunakan untuk meletakkan batu permata dan popular di Kelantan.

Untuk menjana keuntungan dengan emas, kita mestilah belajar dan sentiasa dapatkan ilmu tentang emas, berita dan pasaran emas dunia dengan merujuk website berikut :
www.google.com
www.kitco.com
http://www.marketoracle.co.uk
http://www.fxempire.com
http://www.tradingnrg.com

Cara 2. Pilih Jenis Emas Terbaik

Emas terdiri daripada 2 jenis iaitu barangan kemas dan emas pelaburan.

Emas pelaburan ialah terdiri daripada gold bar atau jongkong emas 999.9 dan syiling dinar 916. Barang kemas adalah emas 916 kurang sesuai untuk pelaburan emas kerana spread tinggi,jadi lebih lambat untuk mendapat keuntungan iaitu sesuai untuk pelaburan jangka panjang.

Pilihan terbaik membeli emas adalah emas pelaburan yang mempunyai spread yang rendah supaya mendapat keuntungan lumayan dan cepat iaitu seperti syiling dinar atau goldbar. Syiling emas dinar yang mempunyai spread harga emas yang rendah ialah 10 dinar dan gold bar pula adalah 100g gold bar atau 250g gold bar. Barang kemas tidak berapa sesuai kerana mempunyai spread yang tinggi. Klik JENIS EMAS TERBAIK UNTUK MELABUR untuk mengetahui mengenai jenis emas terbaik.

Cara 3. Membeli atau menjual emas pada harga dan masa sesuai

Masa yang paling baik membeli emas adalah pada masa harga emas rendah. Masa harga rendah adalah apabila berlaku sesuatu peristiwa atau krisis dunia yang menyebabkan indeks harga emas jatuh mendadak seperti sekarang. Membeli emas pada harga terendah seperti sekarang adalah peluang terbaik untuk menjana keuntungan lumayan kerana boleh menggunakan teknik memanipulasikan emas untuk menambah emas. Klik ALASAN-ALASAN MEMBELI EMAS SEKARANG sebagai bukti dan alasan bahawa harga emas kini adalah termurah dan paling sesuai memulakan pelaburan emas fizikal.

Jangan tunggu untuk membeli emas kerana harga emas akan sentiasa naik dan rezeki adalah ditangan yang maha kuasa.
Contoh, Wahid membeli emas pada harga RM100 dan Wahad membeli emas pada harga murah RM90, selepas 6 bulan pada hari yang sama mereka mahu jualkan emas tersebut, Wahid jual emas pada pukul 10 malam pada harga RM130 dan Wahad jualkan emas pada pukul 2 pagi dengan harga RM110, kita akan dapati Wahid mendapat untung RM30 sedangkan Wahad dapat untung RM20 sahaja. Kesimpulannya Wahid dapat untung lebih walaupun membeli emas pada harga tinggi, jadi jangan bimbang beli emas sekarang masa emas paling murah.

Tips membeli dan menjual emas pada masa dan harga terbaik :
i. Sebelum membeli emas semak graf sejarah harga emas hingga kini di www.kitco.com.
ii. Faktor masa sesuai membeli emas atau menjual emas.
iii. Ramalan Jangka Pendek untuk membeli atau menjual emas.
iv. Analisa teknikal harga emas

Cara 4. Teknik pemurataan harga

Harga emas tidak dapat di ramal oleh sesiapa, Cuma kita dapat ramal harga emas akan naik dalam jangkamasa sederhana atau panjang. Dalam jangkamasa singkat, harga emas turun naik, jadi cara paling selamat dan mengandakan keuntungan ialah dengan dengan menggunakan teknik pemurataan harga.
Contoh teknik pemurataan harga ialah katakan anda beli emas 1 dinar pada harga RM800, selepas itu harga turun anda beli lagi emas 1 dinar dengan harga RM780 dan beli lagi dengan harga RM760, jadi harga emas 1 dinar anda sebenarnya adalah RM800+RM780+RM760 bahagi 3 iaitu RM780

Cara 5. Tambah Modal dan Pelbagaikan Pelaburan

Harga emas sentiasa turun dan naik,jadi apabila harga turun dan mempunyai wang,belilah emas untuk menambah modal pelaburan emas. Jika harga emas turun mendadak dan mempunyai kemampuan dan kelayakan untuk membuat pinjaman wang peribadi, inilah masa yang paling sesuai untuk menambah modal pelaburan emas seperti sekarang.
Interest pinjaman wang peribadi dari bank hanya dalam 5% sahaja sedangkan purata kenaikkan harga emas adalah 25% hingga 40% setahun sebelum ini. Jadi anda tidak akan rugi membuat pinjaman peribadi dan lebih baik serta selamat jika merendahkan bayaran bulanan pinjaman peribadi anda dengan memanjangkan tempoh bayaran pinjaman peribadi.

Disamping itu pelbagaikan modal untuk perniagaan, belian emas murah, dilelong, perniagaan atau pelaburan lain.

Cara 6. Memanipulasikan Emas Fizikal

Satu kelebihan emas fizikal adalah kerana kita dapat manipulasikan emas dengan teknik arrahnu dan sebagainya.
Jika menggunakan teknik Ar-Rahnu untuk menggandakan keuntungan pelaburan emas, cuba kurangkan pinjaman arrahnu dengan menebus sedikit demi sedikit emas yang anda gadaikan.Sebenarnya inilah tujuan sebenar arrahnu iaitu menambah modal melalui pinjaman arrahnu dan akhirnya emas yang anda beli dari pinjaman arrahnu menjadi milik anda sepenuhnya. Klik TEKNIK GADAI EMAS DI ARRAHNU untuk belajar cara menjana keuntungan dengan mengadai emas di Arrahnu.

Jika anda adalah Pengedar emas Public Gold boleh  menggunakan teknik Jangka Pendek untuk menjana keuntungan. Klik STRATEGI JANGKA PENDEK FORMULA ONE untuk memahami kaedah teknik menjana keuntungan dalam jangkamasa yang singkat.
Strategi pelaburan emas public gold dalam jangkamasa pendek adalah kaedah mendapat keuntungan dengan cepat dan selamat melalui teknik formula one melibatkan penjualan emas segera dan berulang apabila telah mendapat keuntungan. Strategi penjualan emas dan pembelian emas dengan berulangkali akan membolehkan pelabur emas mendapat pendapatan bulanan melalui komisen yang diperolehi oleh pengedar emas public gold.
Cth, spread 10 dinar ialah 5%..tolak komisen belian normal dealer 1% dan jualan 0.5%..Jadi spread bersih 3.5%

Cara 7.  Melabur sambil Berniaga Emas

Cara mengandakan keuntungan yang paling cepat adalah  melabur sambil berniaga emas iaitu jual beli emas kepada rakan-rakan dengan menjadi dealer public gold.

Kelebihan dealer public gold adalah dapat berniaga emas atau jual beli emas kepada rakan-rakan atau kenalan tanpa menyewa kedai emas atau tempat menyimpan emas. Klik SYARAT PANGKAT KOMISEN DEALER untuk mngetahui tentang syarat pangkat dan komisen yang akan diperolehi oleh dealer atau pengedar emas public gold.

Mulai 1 februari hingga 31 mac 2014 public gold menawarkan promosi hebat iaitu pembelian gold bar akan dapat menjadi pengedar emas atau agen public gold, bertindak menjadi pelabur bijak sekarang dengar melabur emas fizikal sambil berniaga emas, klik segera PROMOSI EMAS PUBLIC GOLD TERBAIK 2014.

Cara 8. Kelebihan Public Gold

Public gold adalah syarikat emas pertama di Malaysia yang mmberikan banyak kemudahan untuk membeli emas, menjual emas, mengadai emas atau menyimpan emas fizikal. Kelebihan yang diberikan oleh public gold ini boleh digunakan untuk menjana keuntungan yang maksima seperti system EPP (Easy Payment Purchase), tukar emas lama kepada emas public gold (x-plan) dan sebagainya. Klik KELEBIHAN EMAS PUBLIC GOLD untuk  menjana keuntungan dengan emas fizikal.

Maklumat lanjut mengenai bagaimana memulakan dan menjana keuntungan dengan emas fizikal, sila hadir ke seminar saya pada 10 Februari 2014 pada pukul 8.30 malam yang diadakan di cawangan public gold Kelantan yang beralamat di Tingkat 1, Lot 257, Jalan Kebun Sultan, 15000 Kota Bharu, Kelantan atau hubungi pg Kelantan 017-4859916 (may)atau hubungi saya, Zaidi 019-9185593.

TEKNIK MENJADI MASTER DEALER PUBLIC GOLD BERMODAL RM 5 RIBU

teknik pelaburan emasTEKNIK MENJADI MASTER DEALER PUBLIC GOLD BERMODAL RM 5 RIBU

teknik pelaburan emas

Cara dan teknik untuk menjadi master dealer public gold termurah dengan modal RM5000 dan singkat dalam masa 15 hari dari promosi emas public gold hingga akhir tahun 2013

Rebut peluang menambah pendapatan dalam pelaburan emas dengan menjadi master dealer public gold melalui promosi Public Gold BersamaKu, Berkongsi dengan Kawan dan KeluargaMu. Melalui promosi ini pelabur emas baru, penyimpan emas, pelanggan public gold atau dealer public gold akan berpeluang mendapat komisen dan kenaikkan pangkat dealer apabila memperkenalkan serta dapat mengrekrut Advance Customer (AC) dengan mempromosikan atau berkongsi dengan saudara atau rakan-rakan untuk membeli emas RM5000 ke atas untuk menjadi Advance Customer, AC.

Kongsikan melalui kempen, facebook, twitter, risalah atau blog mengenai promosi terbaik public gold supaya membeli emas public gold RM 5 ribu ke atas untuk menjadi Advance Customer (AC) Public Gold dan mendapat wang komisen atau bonus beserta mudah dan murah menjadi pengedar emas atau normal dealer, Priority dealer hingga kepada Master dealer dalam tempoh promosi ini dari 14 oktober 2013 hingga 31 disember 2013 sahaja. Bagi pengedar emas atau dealer public gold, inilah masa sesuai,murah dan mudah mengrekrut Advance Customer untuk dijadikan dealer emas supaya pangkat dealer anda berubah. Klik untuk melihat SYARAT PANGKAT DAN KOMISEN DEALER PUBLIC GOLD.

Setiap advance customer (AC) akan mendapat wang bonus tambahan apabila berkongsi bersama kawan atau keluarga dan dapat mengrekrut Advance Customer dibawahnya dengan Belian produk emas public gold berharga RM5,000 ke atas dalam satu resit. Setiap Advance Customer, AC akan mendapat wang bonus tambahan sebanyak RM50 bagi setiap Advance Customer yang direkrut. Belian emas RM5000 ke atas ini boleh juga dibuat dengan kaedah belian ansuran mudah bulanan (EPP) iaitu dengan bayaran RM5000 bahagi 4 bulan iaitu hanya lebih kurang RM1300 sebulan. Klik PELUANG MENJANA WANG DENGAN IKLAN PROMOSIKAN EMAS untuk melihat syarat menjadi Advance Customer public gold.

Teknik terbaik pelaburan emas public gold untuk menjadi master dealer dengan modal hanya RM5 ribu dalam masa 15 hari dengan memperolehi wang bonus tambahan lebih kurang RM2000 percuma ini tidak harus dilepaskan dalam tempoh promosi ini.

Ikuti langkah,cara, teknik atau taktik untuk menjadi master dealer public gold dalam masa 15 hari bermodalkan RM 5 ribu dengan menjadi Advance Customer, AC di bawah :

Teknik menjadi normal dealer dari Advance Customer,AC :
Beli emas public gold RM5000 ke atas dalam satu invois untuk menjadi Advance Customer, AC dengan klik CARA BELI EMAS PUBLIC GOLD untuk panduan cara beli emas. Anda boleh membeli dengan bayaran penuh ( full payment ) atau Easy Payment Purchase ( EPP ). Seterusnya :
Hari ke 1 : Kongsi atau kempen kawan dapat mengrekrut seorang Advance Customer AC1, anda akan memperolehi wang bonus RM50 dari syarikat Public Gold.
Hari ke 2 : Kongsi atau promote kawan dapat mengrekrut seorang Advance Customer AC2, anda akan memperolehi wang bonus RM50 dari syarikat Public Gold.
Hari ke 3 : Kongsi atau promote kawan dapat mengrekrut seorang Advance Customer AC3, anda akan memperolehi wang bonus RM50 dari syarikat Public Gold.
Hari ke 4 : Kongsi atau promote kawan dapat mengrekrut seorang Advance Customer AC4, anda akan memperolehi wang bonus RM50 dari syarikat Public Gold.
Hari ke 5 : Kongsi atau promote kawan dapat mengrekrut seorang Advance Customer AC5, anda akan memperolehi wang bonus RM50 dari syarikat Public Gold.
Di tangan anda telah ada emas bernilai RM5000 berserta wang bonus tambahan berjumlah RM250 dan telah menjadi normal dealer atau pengedar emas baru public gold.

Teknik menjadi Priority dealer dari Normal Dealer public gold :
Maklumi pihak public gold bahawa anda telah mengrekrut 5 orang Advance Customer melayakkan anda menjadi Normal dealer atau New Dealer Public Gold dan berhak mendapat komisen 1% setiap kali belian emas dan mendapat 0.5% dari jualan emas.
Kongsikan teknik ini supaya semua Advance Customer dibawah anda juga membuat teknik yang sama dan dapat menjadi normal dealer public gold.
Hari ke 6 : Kongsi atau kempen Advance Customer AC1 di bawah anda supaya dapat mengrekrut 5 orang Advance Customer lain supaya AC1 anda juga menjadi Normal Dealer,ND1, anda akan memperolehi komisen RM250 dari syarikat Public Gold.
Hari ke 7 : Kongsi atau kempen Advance Customer AC2 di bawah anda supaya dapat mengrekrut 5 orang Advance Customer lain supaya AC2 anda juga menjadi Normal Dealer,ND1, anda akan memperolehi komisen RM250 dari syarikat Public Gold.
Hari ke 8 : Kongsi atau promote Advance Customer AC3 di bawah anda supaya dapat mengrekrut 5 orang Advance Customer lain supaya AC3 anda juga menjadi Normal Dealer,ND1, anda akan memperolehi komisen RM250 dari syarikat Public Gold.
Hari ke 9 : Kongsi atau promote Advance Customer AC4 di bawah anda supaya dapat mengrekrut 5 orang Advance Customer lain supaya AC4 anda juga menjadi Normal Dealer,ND1, anda akan memperolehi wang komisen RM250 dari syarikat Public Gold.
Hari ke 10 : Kongsi atau promote Advance Customer AC5 di bawah anda supaya dapat mengrekrut 5 orang Advance Customer lain supaya AC5 anda juga menjadi Normal Dealer,ND1, anda akan memperolehi wang komisen RM250 dari syarikat Public Gold.
Di tangan anda telah ada emas bernilai RM5000 berserta wang bonus tambahan berjumlah RM250 dan RM1250 dan telah menjadi Priority dealer public gold.

Teknik menjadi Master dealer dari Priority Dealer public gold :
Maklumi pihak public gold bahawa anda telah mengrekrut 5 orang New Dealer melayakkan anda menjadi Priority dealer Public Gold dan berhak mendapat komisen 1.5% setiap kali belian emas dan mendapat 0.5% dari jualan emas.
Kongsikan teknik ini supaya semua Normal dealer dan Advance Customer dibawah Normal dealer anda juga membuat teknik yang sama dan Normal dealer anda dapat menjadi Priority dealer. Anda juga layak mendapat komisen 0.1% apabila Advance customer dibawah normal dealer anda membeli emas. Jadi jumlah komisen tanpa bekerja 0.1% X RM5000 X 25 = RM100.
Jadi, jika proses teknik ini berjalan lancar dan setiap sehari mendapat seorang Advance customer, pada hari ke 15 anda akan dapat menjadi master dealer public gold dengan bermodalkan RM5 ribu sahaja apabila kelima-lima Normal dealer anda telah menjadi Priority dealer.
Di tangan anda telah ada emas bernilai RM5000 berserta wang bonus tambahan berjumlah RM250 dan RM1250 dan RM100 juga telah menjadi Master dealer public gold. Master dealer public gold akan mendapat komisen 2.0% dari belian emas dan 0.5% dari jualan emas.

Ambil peluang promosi hebat ini dengan mula membeli emas RM5000 sebagai pelindung harta dari kebocoran wang ringgit sambil menambah pendapatan berpanjangan untuk melayakkan anda menjadi Advance Customer AC public gold dan seterusnya menjadi pengedar emas. Klik KELEBIHAN MENJADI PENGEDAR EMAS PUBLIC GOLD untuk meninjau keistimewaan menjadi dealer public gold.

Soal jawab teknik pelaburan emas dan cadangan :

Bila masa sesuai beli emas ?
Sekarang juga kerana menjadi kelaziman harga emas turun pada hari raya haji dan selepas tu akan naik hingga akhir bulan disember.

Bagaimana jika tidak dapat mengrekrut 5 orang Advance Customer AC dalam tempoh promosi iaitu hingga 31 Disember 2013.?
Anda akan menjadi customer atau pelanggan public gold biasa. Cadangan, jika tidak cukup 5 Advance Customer, adjust dapatkan 5 AC sebelum tempoh promosi berakhir dengan cara beli emas lagi RM5 ribu atas nama keluaga sebagai AC, jika tidak cukup wang boleh gadaikan emas anda di arrahnu. Berita terbaru, Arrahnu Bank Rakyat ekpress kini telah menerima gadaian semua produk emas public gold termasuk gold bar atau emas dinar. Klik lihat SENARAI ARRAHNU TERIMA JONGKONG EMAS DINAR PUBLIC GOLD.

Maklumat lanjut tentang teknik pelaburan emas atau ingin menjadi Advance Customer AC boleh hubungi, SMS atau whatsapp saya, 019-9185593 MOHD ZAIDI BIN JUNUS, PG001425 Master Dealer Public Gold Malaysia.

BACA LAGI CARA MELABUR EMAS DAN BINA WEB SENDIRIclose