PROMOSI PUBLIC GOLD BELI EMAS DAN PERAK BERSTATUS DEALER

promosi-public-gold PROMOSI PUBLIC GOLD BELI EMAS DAN PERAK BERSTATUS DEALER
promosi public gold mei

Promosi public gold menjadi pengedar emas  dan perak  atau berstatus dealer apabila membeli jongkong perak atau silver bar dan emas public gold.

Promosi Dealer Recruitment Drive (DRD) public gold bulan mei  ini membolehkan anda mudah dan murah menjadi pengedar emas dan perak sebagai langkah pertama menceburi pelaburan emas dan perak fizikal pada harga emas dan perak termurah.  Rebut peluang keemasan cara mudah menjadi pengedar emas dan perak serta peluang berniaga emas dan perak. Rujuk graf sejarah harga emas atau sejarah harga perak dunia di http://www.kitco.com untuk melihat bukti harga emas dan perak kini adalah murah.

Peluang terbaik beli jongkong perak atau silver bar atau gold bar pada harga murah,dapat menjadi peniaga emas dan perak serta mendapat potongan atau rebet  1% tidak sepatutnya dilepaskan pada bulan mei ini. Peluang ini akan membolehkan anda mendapat keuntungan yang lebih apabila menjual emas atau perak anda pada harga emas atau perak tinggi apabila harga perak atau harga emas meningkat. Klik link CARA MENJADI DEALER ATAU PENGEDAR EMAS SAH PUBLIC GOLD untuk mula menjadi dealer public gold.

Promosi ini dikenali Dealer Recruitment Drive (DRD) public gold hanya pada bulan mei 2013. Promosi hebat ini terbahagi kepada dua jenis iaitu Dealer Recruitment Drive 1 dan Dealer Recruiment Drive 2. Anda boleh pilih manakah promosi yang diminati, jika anda peminat silver atau perak boleh mengambil DRD 1 dan jika anda meminati produk emas anda boleh memilih Dealer Recruitment Drive 2. 

Promosi mudah menjadi pengedar emas dan perak public gold :

Dealer Recruitment Drive 1 : Dengan pembelian sejumlah bar perak 5 kg dan ke atas dalam satu invois, anda layak untuk menikmati keistimewaan di bawah:
i. Berhak untuk menjadi pengedar emas atau peniaga emas dan perak Public Gold
ii.Nikmati Rebat 1%  (potongan atau diskaun 1%)
Dealer Recruitment Drive 2 : Dengan pembelian sebanyak RM20,000 dan ke atas dalam satu invois pada mana-mana produk emas public gold, anda layak untuk menikmati keistimewaan di bawah:
i. Berhak untuk menjadi pengedar emas atau peniaga emas dan perak Public Gold.
ii.Nikmati Rebat 1% (potongan atau diskaun 1%)

Terma dan Syarat :
1. Promosi ini adalah sah dari 1 Mei 2013 – 31 Mei 2013.
2. Promosi ini terbuka kepada semua pengedar baru.
3. Dengan pembelian daripada jumlah bar perak 5 kg dan ke atas dalam satu invois atau pembelian RM20, 000 dan di atas dalam satu invois pada mana-mana produk emas public gold, pengedar baru atau new dealer yang layak dapat menikmati keistimewaan dinyatakan di atas.
4. Promosi ini sah melalui pesanan internet, panggilan telefon, ESOS, aplikasi mudah alih dan pembelian terus di cawangan public gold (walk in)
5. Promosi ini sah untuk pembelian yang dibuat melalui Pembayaran Penuh (Full payment) atau Pembelian Pembayaran ansuran Mudah (EPP).
6. Hanya pesanan yang dibayar sepenuhnya adalah sah untuk promosi ini.
7. Sebarang pembatalan pembelian atau pembelian tidak dibayar berdasarkan tempoh yang ditetapkan tidak layak untuk promosi ini.
Pengumuman :
1. Pengurusan Public Gold berhak untuk meminda terma-terma dan syarat tanpa memberi notis terlebih dahulu.

MAY DEALER RECRUITMENT DRIVE (DRD) BONUS

Promosi bonus kepada dealer yang dapat mengrekrut dealer baru atau pengedar baru. Kepada dealer atau introducer yang mengrekrut dealer baru atau pengedar baru dalam tempoh promosi ini akan diberikan bonus 1 keping 10 dirham percuma dalam tempoh promosi ini iaitu 1 Mei 2013 –31 Mei 2013. Promosi ini adalah sehingga 100 unit 10 Dirham pertama sahaja. Siapa cepat dia dapat.Tarikh penebusan akan diumumkan pada akhir promosi ini. Introducer akan dimaklumkan melalui e-mel atau SMS satu bulan selepas tarikh tutup promosi. Senarai pemenang juga akan di umumkan di laman web Public Gold serta di Facebook Page dan di semua cawangan Public Gold di seluruh negara.

Banyak kelebihan menjadi pengedar emas public gold. Lihat KEISTIMEWAAN MENJADI DEALER PUBLIC GOLD

Rebut tawaran terbaik pada waktu yang sesuai iaitu pada masa harga emas dan perak rendah untuk membeli emas atau perak murah dan dapat menjadi dealer public gold atau usahawan emas. Bagi dealer baru atau pengedar emas baru yang mendaftar, menulis, atau memberitahu nama saya sebagai introducer MOHD ZAIDI BIN JUNUS, kod pg PG001425 akan diberikan saguhati. Lihat PANDUAN LENGKAP PELABURAN EMAS DAN PERAK untuk mula daftar dan seterusnya mengunci harga emas atau perak mengikut jumlah promosi DDR1 atau DDR2 untuk menjadi pengedar emas dan perak  public gold.

Dealer Recruitment Drive 1: With purchase of total 5 kg silver bar and above in a single invoice, you are entitled to enjoy the below privileges:
i.  Entitled to become Public Gold dealer
ii. Enjoy 1% Rebate
Dealer Recruitment Drive 2: With purchase of RM20, 000 and above in a single invoice on any Public Gold’s products, you are entitled to enjoy the below privileges:
i. Entitled to become Public Gold dealer
ii. Enjoy 1% Rebate
Terms and Conditions
ELIGIBILITY
1. This promotion is valid from 1st May 2013 – 31st May 2013.
2. This promotion is open to all New Signed up Dealer.
3. With purchase of total 5kg silver bar and above in a single invoice or purchase of RM20,000 and above in a single invoice on any Public Gold’s products, new dealer eligible to enjoy privilegestated on above.
4. This promotion is valid for internet order, call in, ESOS, mobile application and walk in.
5. This promotion is valid for purchases made through Full Payment or Easy Payment Purchase (EPP).
6. Only fully paid orders are legitimate for this promotion.
7. Any cancellation of purchase or unpaid purchase based on the stipulated period is not eligible for this promotion.
DISCLAIMER
1. Public Gold management reserves the right to amend the terms and conditions without prior notice.

Author: mohd zaidi junus

FOUNDER MASTER DEALER PUBLIC GOLD, PG001425 Pengalaman dalam pelaburan dan perniagaan emas fizikal sejak 2010 Pelaburan emas public gold adalah pelaburan terbaik untuk menjana aset harta, pelaburan masa depan, pelindung kejatuhan nilai wang, mengelak kebocoran wang dan peluang perniagaan untuk menjana pendapatan pasif seumur hidup yang boleh di warisi. Maklumat lanjut Whatsapp 019-9185593